gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Жена ще води кметство Смилец до края на мандата


picture

Публикувано на 18 април 2011 г.


Трийсет и пет годишната Павлина Романова, която ще изпълнява длъжността кмет на с. Смилец до края на мандата, бе представена на колегите си по време на редовната месечна оперативка на кметове и кметски наместници в община Силистра.
Романова е педагог по образование. Основните й доходи са от семеен бизнес. Работила е и в местното читалище „Светлина” по програмата „Глобални библиотеки”. Избрана е за изпълняващ длъжността кмет на село Смилец с решение на общинския съвет в Силистра.
Павлина Романова е приемник на Иван Чанов, чиито правомощия като кмет бяха прекратени от ОИК през октомври 2010 година, заради влязла в сила присъда. „Когато до края на мандата остават по-малко от една година, частични избори за кметове не се произвеждат”, е записано в Закона за местните избори.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=568
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=568