gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ КАНЯТ НА РИБЕНА ЧОРБА!


picture

Публикувано на 13 септември 2018 г.


Днес, от 16:30, на площада пред Община Силистра, д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет Силистра, заедно със съветници, ще Ви зарадват с осветена рибена чорба. В приготвянето й участваха много от съветниците, както и кмета - д-р Юлиян Найденов. Заедно с опитването на чорбата ще имате възможност да се насладите и на хлебните произведение на местните читалища и хлебопроизводители.
Заповядайте!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5683
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5683