gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАУЧНО АТЕЛИЕ БЕ ОТКРИТО ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020


picture

Публикувано на 05 октомври 2018 г.


Ателието е оборудвано с компютри и лабароторни уреди. Откриването бе уважено от Община Силистра. Ростислав Павлов- секретар на администрацията връчи поздравителен адрес от името на кмета д-р Юлиян Найденов на директора на ПМГ "Св. Климент Охридски" - Анелия Невска. Новата придобивка дава възможност за повишаване качеството на образование в училището.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5755
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5755