gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 05 октомври 2018 г.


Днес д-р Найденов инспектира дейностите по ремонт и обновяване на ул. "Симеон Велики", ДЯ "Здравец" и спортна зала "Дръстър".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5757