gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ "МЛАДЕЖТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И НАРКОТИЦИТЕ"


Публикувано на 12 октомври 2018 г.


Днес, 12.10.2018 г., изтича срокът за кандидатстване по Конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“. Благодарим на групите, подали проекти. Те ще бъдат разгледани във възможно най-кратък срок и ръководителите ще бъдат уведомени за резултатите на посочените от тях имейл адреси.

Като отчитаме голямата заетост в началото на учебната година и факта, че подадените проекти не изчерпват обявените средства по Конкурсната сесия, ОСНВ и МКБППМН обявяват допълнителна възможност за кандидатстване както следва:

Кандидатстването по допълнителната Сесия се извършва по същия начин както за основната Сесия.

За контакти: тел.086.816 239 – И.Караколева, М.Харизановa


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5766
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5766