gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ФОРУМ "ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСЪТ ЗАЕДНО ЗА РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ"


Публикувано на 16 октомври 2018 г.


Под патронажа на евродепутат Момчил Неков се организира Форум „Образованието и бизнесът заедно за развитието на регионите“.Събитието ще се проведе на 19 октомври 2018 г. (петък) от 10:00 ч. в гр. Силистра, хотел „Данубе“, пл. „Свобода“ 1, Конферентна зала.
По време на форума ще се представи проучване на общественото мнение, инициирано от Групата на българските социалисти в ЕП „Прогнозиране на бъдещите нужди от умения и кадри в Силистренска област за периода 2018-2028 г.“
Целта е да се постави специален фокус на нуждата от по-добро взаимодействие между бизнеса и образованието, което може да намали дефицитите в определени професионални направления и да насочи подготовката на специалисти в съответствие с възможностите за реализация.
Европейският парламент обръща внимание на някои тревожни тенденции, чиито последици имат пряко въздействие върху структурата на пазара на труда и квалификацията на кадрите:

- нискоквалифицираното население е изправено пред повишен риск от безработица и социално изключване;

- до 2025 г. 49% от всички нови работни места (включително изцяло нови и за заместване) в ЕС ще изискват високо ниво на квалификация, 40% – средно ниво на квалификация, а само 11% – ниско ниво на квалификация или никакви квалификации.

Във форума са поканени да участват представители на министерства, регионални и местни власти, бизнеса, образованието, неправителствени организации и граждани.

В 12.00 ч. е предвидена пресконференция за медиите.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5779
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5779