gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 18 октомври 2018 г.


На 18 октомври с най- топли чувства на възхищение и сърдечни пожелания, честитя празника на художниците! На всички благодаря за прославата на Силистра!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5785