gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ГОДИШЕН ФОРУМ НА СТРАТЕГИЯТА НА ЕС ЗА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН


picture

Публикувано на 19 октомври 2018 г.


В рамките на Българското председателство на Дунавската стратегия се организира форум от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в партньорство с Европейската комисия. В двудневните срещи участват трима еврокомисари, представители на Европейския парламент, на общински администрации от градове по поречието на Дунав, министри и експерти. Всички те обсъждат ключови теми за региона, свързани с опазване на културното и историческото наследство, използването на нови технологии, цифровизацията на туристическия сектор, транспортната свързаност и мобилност, безопасност и сигурност при предлагане на туристическите продукти и услуги и др. Засегнати са и темите за синергията и съгласуваността на макрорегионалните стратегии с оглед постигане общите цели на ЕС, както и тяхното бъдеще след 2020 г. Работна група „Устойчивост, енергия и околна среда“ направи ревизия и актуализация на плана за действие на стратегията. Експертите представиха доклади и презентации по приоритетните оси.
Д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра участва във Форума и бе гост на посолството на Република Австрия, където се срещна с Н.Пр. г-жа Андреа Вике – посланик. 
По време на приема, в Национален исторически музей, в чест на председателството на България, д-р Найденов се срещна с представители на Община Улм, Германия, както и с г-н Петер Лангер - съветник на правителството на Баден-Вюртемберг по въпроси, свързани със Стратегията на ЕС за Дунавския регион.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5791
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5791