gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОЛЕДЕН БАЗАР


Публикувано на 02 ноември 2018 г.


Община Силистра, Дирекция „Икономика“ съобщава, че организира провеждането на „Коледен базар“ от 10.12.2018. Заявления за участие ще се приемат до 07.12.2018 г. в Информационен център на Общината, гише „Стопански дейности“.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5832