gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

МОЯТА ЕДЕН ДЕСТИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ


picture

Публикувано на 07 ноември 2018 г.


В изпълнение на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – трето издание“, финансиран по програма COSME 2014 -2020 г. на ЕС, в периода 27.09-27.11.2018 г., Министерството на туризма обяви и провежда конкурс за детска рисунка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в България“.

Повече информация за конкурса, можете да откриете тук: http://www.edenbulgaria.eu/bg/node/83

Процедурата по оценка ще протече по електронен път и ще се проведе в периода 27.11.2018 г. – 07.12.2018 г.

Когато приключи крайния срок за изпращане на рисунките, те ще бъдат сканирани и публикувани в интернет страницата на МТ (www.tourism.government.bg) и във фейсбук/Министерство на туризма.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5839
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5839