gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК "ЗЕМЯТА И ХОРАТА " - БАБУК 2018Г.


picture

Публикувано на 10 ноември 2018 г.


На 10.11.2018г./събота/ от 10.30 часа в зрителната зала на НЧ "Дочо Михайлов-1906" се проведе VІІІ Фолклорен празник "Земята и хората " - Бабук 2018г. Днес бе отбелязана 25 год. от създаването на Земеделска кооперация "Мотор-93" - с.Бабук, общ.Силистра. Фолклорният празник бе съпътстван от изложба от плодове и зеленчуци произведени от частни стопани, изложба на ястия характерни за селото, пити, краваи и др., изложба на ЗК "Мотор-93", която подпомага дейността на всички в селото.
Във фолклорната програма участваха : Певческа група към НЧ “Васил Йорданов-1942“ - с.Нова Черна , общ.Тутракан, Певческата група при Народно Читалище “Захари Стоянов-1940“-с.Овчарово , обл.Добрич, Певческа група „Златен клас“ при Народно Читалище “Доростол-1870-гр.Силистра, Певческа група при Народно Читалище “Васил Левски-1941“-с.Българка,общ.Силистра, Фолклорна група „Ритъм“ при Народно Читалище “Св. Св.Кирил и Методий-1966-Силистра“, Танцов състав при Народно Читалище “Свобода-1897“-с.Гурково, обл. Добрич, Певческа група към Клуб на пенсионера-с.Гурково, Фолклорна група „Сребърни звънци“ при Народно Читалище “Стефан Караджа-1943“ - с.Средище, обл.Силистра.
Празникът се организира съвместно с Кметство - с.Бабук,общ.Силистра, Земеделска Кооперация "Мотор-93" -с.Бабук, Народно Читалище "Дочо Михайлов-1906" и Клуб на пенсионера


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5847
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5847