gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 21 ноември 2018 г.


Честит ден на християнското семейство и християнската младеж! Християнските ценности са онези, които в трудни времена са съхранили народа ни. Те са основа на възпитанието на децата ни и са силата на продължението. Нека във всеки дом има топлина и сговор.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5874