gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НОВОГОДИШНО ВЕСЕЛИЕ


picture

Публикувано на 17 декември 2018 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2018/17.12.2018-0c95bd1708427bbb3c8a354e0c80f3201.jpg
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5972