gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОДПИСА СЕ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ЯЗОВИРИ "ЦЕНОВИЧ 1", "ЦЕНОВИЧ 2" И ЯЗОВИР "БАБУК"


picture

Публикувано на 10 януари 2019 г.


Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и инж. Димо Мирчев подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка „Ремонтно-възстановителни работи на язовири „Ценович 1“, „Ценович 2“ и язовир „Бабук“.

Избраната фирма изпълнител „Пътстроймонтаж“ ООД е събрала комплекса оценка от 100 точки и е отговорила на критериите за подбор по ЗОП.

Изпълнението на поръчката включва извършване на ремонтно-възстановителни работи по конкретно изработени технически проекти за всеки от трите обекта, които се състоят в дейности по отстраняване на екстремни и аварийни условия на стените и прилежащите съоръжения.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6030
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6030