gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 10 януари 2019 г.


Вторник, 15 януари 2019 г., откриване в 12,12 ч. на първия етаж в РБ "П. Павлович" Силистра. В очакване!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6031