gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 11 януари 2019 г.


Община Силистра покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Силистра. В обсъждането взеха участие д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, д-р Мария Димитрова- председател на Общинския съвет, Денка Михайлова зам.-кмет "Хуманитарни дейности", отдел "Образование и младежки дейности", директорът на дирекция "Правна " Николай Николов,директори и представители на училища, в които ще има план прием за първи клас.
Представени бяха условията, реда и критериите за кандидатстване в първи клас в училищата в град Силистра. Стана ясно, че предстои утвърждаването на План приема за учебната 2019г./ 2020г. в училищата на територията на общината, приема на документите и записването на децата. Не се очакват проблеми по процедурата и по записването.

Общественото обсъждане се проведе на 11.01.2019 година от 16.00 часа в заседателната зала на Община Силистра. 
Ето документацията по: * СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СИЛИСТРА

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на общината www.silistra.bg


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6033
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6033