gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОЕКТЪТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2019Г. БЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪДЕН


picture

Публикувано на 16 януари 2019 г.


На 15.01.2019 г. / ВТОРНИК / от 16:30 часа, в Заседателната зала на Община Силистра,  на основание Заповед №ЗК- 42 / 08.01.2019 г. на Кмета на Община Силистра в изпълнение на изискванията за предоставяне за публично обсъждане от местната общност беше обсъден Проекта на Бюджет на община Силистра за 2019г.

В обсъждането участваха кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов и неговият екип:

 д-р Мирослав Тодоров зам.-кмет „Финанси и икономика“, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ Денка Михайлова, инж. Тихомир Борачев- зам.-кмет „Устройство на територията“ , Ростислав Павлов – секретар, Анелия Василева – гл. счетоводител, директори на дирекции в администрацията, протоколчик Павлина Гецова,  председателят на Общинския съвет д-р Мария Димитрова, зам.-председателят Иванка Ташева, общински съветници, директори на общински предприятия, служители на администрацията, представители на медиите, граждани.

В изпълнение на нормативните изисквания за предоставяне за публично обсъждане пред местната общност на Проекта на Бюджет на Община Силистра за 2019г. беше представена мултимедийна презентация, която обхваща всички дейности и сфери на отговорности на общинската работа. Мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2019г. и за  развитието на града ни  бяха направени  от    активни   граждани  в публичното обсъждане .

Презентацията  по ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2019 г.  е  на интернет страницата на общината www.silistra.bg и на информационното табло на входа на административната сграда.

Всички конкретни и конструктивни  мнения и предложения ще бъдат   вписани в протокол, който е неразделна част за  предстоящото обсъждане на Проекта за бюджет в Общински съвет Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6042
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6042