gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

КОНКУРСНА СЕСИЯ "МЛАДИТЕ ЗА СИЛИСТРА 2019" НАБИРА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


picture

Публикувано на 05 февруари 2019 г.


Със Заповед на Кмета на Община Силистра за поредна, девета, година стартира процедура за финансиране на проекти на неформални младежки групи „Младите за Силистра 2019“. Предвидените средства са с общ размер 5 200,00 лв. като максималната сума за едно проектно предложение е 800,00 лв. Чрез тези средства се дава шанс на неформални младежки организации и групи да реализират идеите си.

До 7 март 2019 г. имате възможност да изпратите вашия проект и той да бъде финансиран безвъзмездно.

Влезте в нашия сайт  www.silistra.bg и разберете подробности.

Ние ще подкрепим проектни предложения, в които планираните дейности са ориентиране към:

Ако сте:

участвайте в конкурсната сесия!

Очакваме вашите проектни предложения!!!

* Документация и приложения


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6072
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6072