gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"НОВА МУЗИКА"


picture

Публикувано на 06 февруари 2019 г.


Международен конкурс за изпълнители на популярна песен „НОВА МУЗИКА"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6076
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6076