gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОЛЕТЕН РОК БАЛ


picture

Публикувано на 08 февруари 2019 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2019/08.02.2019-8636de13b62f28d23c9a668afa1dc1121.jpg
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6083