gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗА ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА, ТРЯБВА ДА Я ПОЗНАВАМЕ


picture

Публикувано на 08 февруари 2019 г.


Красимира Няголова от Регионална библиотека „Партений Павлович” гостува с поредна инициатива на кампанията „Направи зелена твоята библиотека” на ІІ в клас при ОУ „Отец Паисий” – гр. Силистра, по покана на класния ръководител Светла Маринова. Учениците научиха кои са защитените птици в Силистренския край. В разговор и презентация децата научиха , че къдроглавия пеликан гнезди в близкия резерват Сребърна, как да разпознават големия синигер и неговата песен, къде могат в Дунавския парк да видят отблизо ушата сова, защо белият щъркел е полезен за хората, а също как да пазят природата чиста, за да не вредят на живота на птиците. 
С много голям интерес малчуганите разгледаха Червената книга на България, в която откриха и други видове редки и застрашени животни.

Информация на Регионална библиотека „Партений Павлович”


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6087
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6087