gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ!


picture

Публикувано на 11 февруари 2019 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2019/11.02.2019-ba5b8b6653f3546ad5b66bc049c931851.jpg
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6091