gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОЧНА СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЩАТА 2019 ГОДИНА


picture

Публикувано на 11 февруари 2019 г.


Отдел „Местни данъци и такси” при Община Силистра, съобщава на гражданите и юридическите лица, че започна събирането на данък върху недвижимото имущество, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2019 година.
Срокът за плащане на дължимите данъци е както следва: за първа вноска до 30.06.2019 г., за втора вноска до 31.10.2019 г. 
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 
5 на сто.

Заплащането може да се извърши в:
• касите на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра;
• в кметствата;
• по банков път; 
• по интернет;
• Изипей.

Работното време с граждани в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра: от 08.00 ÷ 16.00 часа и от 16.30 ÷ 17.00 часа


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6092
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6092