gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 28 февруари 2019 г.


Заповядайте на 44-тия Празник на кукерите и маските в с. Айдемир


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6136