gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 06 март 2019 г.


Ученици от 10.в клас в час по история представиха Руско-турската война, като две от момчетата бяха облечени като руски войници, един като български опълченец и друг като турски войник. Учениците благодарят на момчетата за приятния час!
Информация на ПМГ "Св. Климент Охридски"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6161