gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНЦЕРТ НА ГРАФА В СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 13 март 2019 г.


На 20 март 2019 г. /сряда/ в Силистра гостува Графа.

Концертната проява се осъществява по проект “Easy Guide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra” – интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния – България.
В концерта ще участват млади поп изпълнители от Румъния: Нику Даниел Забун, Мариука Бурсук и Кристина Чернега.

Концертът е на 20 март 2019 г. /сряда/ от 18.00 часа на площад «Свобода»; при лошо време – в Салона на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6171
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6171