gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА


picture

Публикувано на 15 април 2019 г.


Покана за великденска изложба в с. Калипетрово - 25.04.2019 г., 16:00 ч. в православен храм "Св. ВМЧК Димитрий"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6279