gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА


picture

Публикувано на 15 април 2019 г.


Читалището в с. Калипетрово кани на представяне на книгата на Милка Трендафилова, "С Добруджа в сърцето" - 17.04.2019 г. в салона на ПК №1 от 17:30 ч.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6280