gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТА "ТАКЪВ Е ЖИВОТЪТ"


picture

Публикувано на 15 април 2019 г.


Община Силистра, отдел "Култура" и РБ "Партений Павлович" канят на представянето на книгата "Такъв е животът" на Димитрина Христова. Тази вечер от 17:00 ч. в библиотеката.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6282
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6282