gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДЕТСКА ГРАДИНА "РОЗА" ФИНАЛИЗИРА СВОЯ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ"+


picture

Публикувано на 15 април 2019 г.


Деца от четвърта група ще представят своята ,,Карта на град Силистра".
Срещата, на която ще участват част от педагогическата общност и официални лица, ще се състои на 25.04.(четвъртък) 2019г. от 9 часа в сградата на ДГ,,Роза",
ул,,Москва"№19 (до гимназията).


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6284
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6284