gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!"


picture

Публикувано на 15 април 2019 г.


Имате ли бизнес идея?
Искате ли да посетите „София Тех Парк“ и да я споделите с вече успели предприемачи?

Дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерски съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната организират ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“. Събитието е част от Националната кампания на Мрежата за 2019 година и ежегодната инициатива на Европейската комисия „Европа в моя регион“.

Как: Създайте видеоклип и представете своята бизнес идея!
Кой: Ученици на възраст 14-18 години от всички училища в България.
Къде: в специално създадено събитие във фейсбук „Онлайн конкурс „Имам бизнес идея!“- Силистра, организирано от Областен информационен център – Силистра.
Кога: Изпращайте своите клипове до 12 май 2019 година чрез лични съобщения към организаторите. Споделяйте своя видеоклип и събирайте „харесвания“ в периода 13 – 23 май 2019 година, 10:00 часа! До края на работния ден ще обявим победителите!

Първите 10 получават мобилни тонколонки, а двамата победители ще пътуват до София и ще се срещнат с вече успели предприемачи в „София Тех Парк“.

Повече информация ще намерите на страницата на събитието, по телефона или на място в офиса на ОИЦ-Силистра.

https://www.facebook.com/events/372722319994860/

Очакваме Вашите бизнес идеи!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6285
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6285