gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИСТИ - 16 АПРИЛ


picture

Публикувано на 16 април 2019 г.


В този празничен ден младите хора на Силистра също ще отбележат събитието с Втора регионална среща на клубовете "Млади възрожденци".
На всички пожелавам успех!
Честит празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6290