gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПЕТНАДЕСЕТИ СЪБОР НА ЛАЗАРКИТЕ ПЕСНИ


picture

Публикувано на 20 април 2019 г.


Съборът е еманация на празника Лазаровден и се домакинства от храм ВМЧ "Димитрий" с. Калипетрово и местното читалище" Пробуда- 1940". В програмата участват самодейци от общините Силистра, Алфатар и Ситово, общо 14 групи, около 200 жени , с участието на три детски групи. Да открие събора на събитието поздрав поднесе Денка Михайлова, зам.- кмет на община Силистра. Поздравителни адреси, своето уважение към традициите и фолклора, към църковния празник поднесоха председателят на Общински съвет Силистра д-р Мария Димитрова и областният управител на област Силистра Ивелин Статев.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6309
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6309