gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА "МОЯТ ДИГИТАЛЕН СВЯТ" ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 23 април 2019 г.


Как е изграден техният дигитален свят, споделиха в конкурса за мултимедийна презентация 24 участници от градовете Силистра, Дулово, Русе и Исперих. 
Разработките бяха оценени по три критерия: съдържание на изложението, дизайн и функционалност на електронния ресурс.
За представянето си бяха наградени ученици от следните училища:
• ПМГ „ Св. Климент Охридски“, гр. Силистра;
• СУ „Васил Левски“, гр. Русе;
• ПГПТ „ Евлоги Георгиев“, гр. Силистра;
• СУ „Васил Левски“ ,гр. Дулово;
• ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра;
• СУ „Дръстър“, гр. Силистра;
• ПГСУАУ „ Атанас Буров“, гр. Силистра;
• ПГ „Васил Левски“, гр. Исперих.

Отговорник за конкурса: гл. ас. д-р инж. Евгения Денева

Информация на Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6314
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6314