gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"ВРЕМЕ Е ДА ДАДЕМ ПРИМЕР"


picture

Публикувано на 25 април 2019 г.


„Време е да дадем пример“ – това е тазгодишното мото, под което се отбеляза 22 април – Международният ден на Земята.
Пример дадоха и учениците от 8.в клас, като организираха и се включиха в различни инициативи – презентации на екологични теми, изготвяне на брошури и постери.
Тяхна заслуга е и обособяването на кътове за разделно събиране на отпадъци, като са подкрепени от всички ученици, учители и служители на ПМГ. В организирането и реализирането на идеята се включиха и родители, за което им благодарим.

Информация на ПМГ "Климент Охридски"- гр. Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6327
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6327