gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

В ДГ "РОЗА 2" В СИЛИСТРА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО" ПО ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +


picture

Публикувано на 25 април 2019 г.


На 25 април 2019 г. В ДГ "Роза 2" в Силистра бяха представени резултатите от проект "Иновативни методи в образованието" по Европейска програма ЕРАЗЪМ + пред педагози, родители, представители на държавната и местната власти. Заместник-областният управител г-н Стоян Бонев поздрави екипа на проекта и педагозите от Детска градина "Роза" с директор г-жа Радосвета Николова. Началникът на РУ на МОН д-р Габриела Миткова участва в обсъждането на презентацията и поздрави учителите. Община Силистра високо оцени постигнатите резултати за развитието на творческото мислене на децата.В ІV б подготвителна група с учители Светла Димитрова и Ганка Пенева децата запознаха гостите с изработената Карта на общността, по която разказваха за исторически и природни забележителности, за посещенията си в Дунавския парк. Децата бяха своеобразни екскурзоводи, които знаеха за вековния дъб, за историята на древна и славна Силистра, за Регионалния исторически музей, Художествената галерия, река Дунав. Приоритетът на проекта е повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в ДГ "Роза", с цел съвременно качествено образование. Учителите са участвали в обучителен курс "Иновативни методи в преподаването" в град Пиреус, Гърция. Учителките Светла Димитрова и Светлана Миленкова представиха иновативните методи, по които работят и тяхното приложение за сближаване и взаимодействие в общността - учители - родители - деца - институции. Проектно базираното обучение дава възможност за развиване на творческите и дигиталните възможности на децата, за мотивация на учителите, за жива връзка с общността. Изработени са Карта на общността - ІV б подготвителна група, Мисловни карти "Голяма книга за есента" и "Бели зъбки като гъбки". Ученето чрез действие поставя децата в активна позиция, събужда и развива творческото въображение и дава своите безценни плодове!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6330
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6330