gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАРУШЕНИЯ


picture

Публикувано на 02 май 2019 г.


Община Силистра отново припомня на всички жители и гости на града, че разхождането на домашни любимци в Дунавския парк е забранено според Наредбата за опазване на обществения ред и чистота. Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно същата наредба.
Изхвърлянето на не-битови отпадъци: строителни материали, гуми, дървесна и листна маса, дрехи, битови пособия, домакински уреди и други; ще бъде проверявано от служителите на отдел „Инспекторат“. На нарушителите ще се налагат глоби съгласно Наредбата за опазване на обществения ред и чистота. Всички граждани, които имат информация за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от конкретни лица могат да съобщят за това в администрацията, на телефонните номера на общинския инспекторат – 086/ 816 277, 816 229.
Поставянето на рекламни материали за купуване или продаване на стоки и услуги на нерегламентирани за това места е забранено съгласно Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Силистра. На нарушителите ще се съставят предписания, а при повторно нарушение и актове.
Според Наредба №1 от 2009г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра, на всяка детска площадка е оказано: допустима възраст за използване, забрана за достъп на домашни любимци, забрана за тютюнопушене, както и телефонни номера при установяване на нарушение от недобросъвестни граждани. Контролът по спазването на тези ограничение се следи от инспекторите от отдел „Инспекторат“ и същите ще съставят актове.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6343
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6343