gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И БИЗНЕСА В СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 09 май 2019 г.


По време на работна среща с представители на местната власт и бизнеса в Силистра посочих, че ще предложим в града да има изнесен офис на организацията за управление на туристически район „Дунав“ и на Техническия секретариат по Дунавската стратегия. Силистра има огромен потенциал да е водеща дестинация, но за промотирането й е необходима още много работа. Благодарих на кмета на общината д-р Юлиян Найденов за свършеното досега и постигнатите ръстове в реализираните нощувки и приходи от тях през 2018 г. и през първите два месеца на настоящата година.
Предстои ни още много работа, за да популяризираме огромния туристически потенциал на региона, в който водещо е културно-историческото наследство.

Информация на Николина Ангелкова


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6359
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6359