gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ - 3": БЛАГОТВОРИТЕЛЕН МАРАТОН ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КНИГИ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ"


picture

Публикувано на 09 май 2019 г.


На 10.05.2019 г., от 17:00 ч. в конферентна зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович", ще се състои пресконференция за представяне на инициативата „Чрез спорт към знание – 3”: Благотворителен маратон за закупуване на книги за Регионална библиотека „Партений Павлович”.

Събитието ще се състои на 12 май /неделя/, от 8:00 до 11:00 часа и с него ще бъде открита Националната библиотечна седмица /НБС/, в която силистренската библиотека участва с богата културно-образователна програма.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6366
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6366