gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДЕН НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО


picture

Публикувано на 09 май 2019 г.


Денят на самоуправлението е напрегнат работен ден с резолюции върху много документи по различни видове обществени проблеми и заявления. Това е заключението на младежите от Ученическия парламент в Силистра, които в Деня на Европа влязоха, за да се запознаят с работата на общинската администрация. Те бяха разпределени по желание, в коя дирекция искат да работят. Многото срещи и конкретни ангажименти не притесниха учениците, но ги накараха да се вгледат внимателно в процесите по професионални направления. Кметът и неговия екип дълго, подробно и изчерпателно говориха с младежите на всички теми от работата на администрацията и обществения живот.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6367
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6367