gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТАЗИ ВЕЧЕР С ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ ПГС" П. ПЕНЕВ" ГР. СИЛИСТРА ОТБЕЛЯЗВА ПРАЗНИКА НА УЧИЛИЩЕТО


picture

Публикувано на 10 май 2019 г.


 Навършват се 60 години от създаването на училището , в което солидно образование и висока професионална подготовка са получили хиляди подрастващи. 
Директорът инж. Георги Аврамов откри церемонията, на която специални гости, които поздравиха с юбилея училището бяха: Стоян Мирчев народен представител, д-р Мария Димитрова- председател на Об С, Илиян Великов зам.- областен управител, Денка Михайлова зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, инж. Тихомир Борачев, зам.-кмет „Устройство на територията“ , нач. на РУО д-р Габриела Миткова,представители на бизнес средите, на архитектите и проектантите на работещи в строителния сектор, дарители. В гимназията се обучават 150 ученици във всички образователни форми. Със съдействието на дарители училището е с обновена фасада. За празника освен поздрави, пожелания и признание към учителската колегия и учениците, общината и общинския съвет подариха ваучери за закупуване на техника.Тържеството продължи с концерт и много младежки инициативи. Във фоайето бяха изложени рисунки и макети на сгради, историята на поколения възпитаници на училището.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6373
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6373