gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ БЯХА ОТЛИЧЕНИ ОБЩО 13 УЧИТЕЛИ, ЗАМ.-ДИРЕКТОРИ И ДИРЕКТОРИ В 12 КАТЕГОРИИ


picture

Публикувано на 23 май 2019 г.


„Нека името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!“
Това са не просто пророчески думи, това е послание и преклонение към всеки учител дръзнал да открие пред своя ученик познанието. В съвремието ни силата на знанието е най- мощното средство за всички предизвикателства.
На тържествената церемония, посветена на Деня на славянската писменост, бяха отличени общо 13 учители, зам.-директори и директори в 12 категории. Шест класа в две възрастови групи получиха отличието " Клас на годината". Всички културни институти, Клуба на учителя пенсионер "Иван Байчев", литературно сдружение "Реката и приятели" и филиала на РУ "Ангел Кънчев" в Силистра получиха поздравителни адреси за празника, както и наградените с отличието Неофит Рилски.
Приветствия към учителите поднесоха д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет- Силистра;
Екипът на д-р Найденов:
Денка Михайлова – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“;
Д-р Мирослав Тодоров – Заместник-кмет „Финанси и икономика“;
Инж. Тихомир Борачев – Заместник-кмет „ Устройство на територията“;
Д-р Габриела Миткова - Началник на РУ на МОН;
Михаил Кирязов - Областен координатор и Председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6407
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6407