gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Е ДОМАКИН НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС И КС НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ-НАПОС


picture

Публикувано на 11 юни 2019 г.


Заседанието, което се провежда с любезното домакинство на д-р Мария Димитрова- председател на Об С – Силистра, има за цел да отчете свършеното от Асоциацията през мандат 2015-2019г. Докладът бе представен от Красимира Германова – председател на НАПОС. В изложението г-жа Германова отчете работата на Асоциацията- становища по актуални въпроси, обучения и форуми, както и дейности във връзка с реализацията на значителен брой проекти по общини, в различни обществени направления. Бяха обсъдени взаимоотношенията на Асоциацията със сдружение“Български правозащитен алианс“, представена бе програмата „Тръст за социална алтернатива“ и финансов отчет на Асоциацията от изп. директор на НАПОС г-н Делян Дамяновски. Преди същинската част поздрав към гостите на града поднесе д-р Юлиян Найденов- кмет на общината, като подчерта ролята на Силистра във формиране на Асоциацията през 2004г., когато е създадена. В първия УС е бил зам.-председател д-р Марин Пейчев, който към настоящият момент е почетен член на НАПОС. Д-р Мария Димитрова е член на УС на Асоциацията.В залата по време на форума присъстваха и Иванка Ташева и Орлин Николов- зам.-председатели на ОбС- Силистра, Мирослава Червенкова и Денислав Димитров- общински съветници.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6457
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6457