gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение


Публикувано на 12 юни 2019 г.


ТП Държавно горско стопанство "Силистра" информират всички собственици на пчелини, разположени на територията на Община Силистра, че ще извършат пръскане по новоизградената ограда с Република Румъния. Пръскането ще се осъществи на 14-ти и 15-ти юни на територията на селата Богорово, Попкралево и Главан с хербицид, марка "EFASATE" 36 SL. От горското стопанство приканват собствениците да затворят пчелините в дните на пръскане.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6460