gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 26 юни 2019 г.


26 юни - международен ден за борба със злоупотребата с наркотици
Фестивал на уличните изкуства на лятната сцена в Дунавски парк.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6489