gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 02 юли 2019 г.


Министерство на земеделието, храните и горите, ТП „Държавно горско стопанство“ „Силистра“ съобщава, че на територията на селата: Богорово, Попкралево и Главан на 04.07.2019г. от 6.00ч. до 12.00ч ще се извърши пръскане по новоизградената ограда с Република Румъния с хербицид – марка EFASATE36 SL. 
Предупреждават се всички собственици на пчелни семейства да затворят пчелите в кошерите, в деня на пръскането!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6495