gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРЕДСТОИ ИЗМИВАНЕ НА САМОЛЕТА


Публикувано на 04 юли 2019 г.


✈️ Уважаеми ползватели на Самолета_Място, през юли предстои измиване на самолета, финансирано от Община Силистра.

👉 Така пространството ще стане още по-чисто и привлекателно място за жителите и гостите на града и ще се стимулира опазването му.

Информация на Димитър Караджов


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6506
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6506