gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 04 юли 2019 г.


Във връзка с полагането на плътния асфалтобетон на обект: „Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики, ул. Добруджа, гр. Силистра, и Подобект: „Зона за интервенция № 1 : „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на ул. „Симеон Велики” и прилежащите тротоари и зелени площи””, Ви информираме, че в периода 08.07.2019г./ понеделник/ до 15.07.2019 г. /понеделник/ ще бъдат затворени за движение на МПС следните участъци от улици нацентралната част в град Силистра:
- по ул. „С. Велики” и ул. „Добруджа” - участък от бензиностанция „OMV” до хотел ”Danube”, като движението ще бъде отбито съответно по ул. „Тутракан” и ул. „Н.Й. Вапцаров” на кръговото кръстовище, както и на кръстовището с ул.” Добруджа” и ул. „Петър Берон”;
- по ул. „Хаджи Димитър” от двете страни на ул. „С. Велики”, като движението ще бъде отбито съответно по ул. „Шар Планина” надясно към ул.” Москва” и по ул. „Христо Ботев” наляво към бул. „Македония”;
- по ул. „Христо Ботев” – участъка от кръстовището с ул. „Хаджи Димитър” до кръстовището с ул. „Партений Павлович”;
- по ул. „Партений Павлович” – участъка от кръстовище с ул. „С. Велики” и ул. „Христо Ботев” до кръстовище с ул. „Анастас Янков”;
- по ул. „Шар планина” – участъка от кръстовище с ул. „Хаджи Димитър” до кръстовище с ул. „С. Велики”;
- по ул. „София” – участъка от кръстовище с ул. „С. Велики” до „У” образно кръстовище с ул. „Отец Паисий”.
От понеделник- 8 юли до понеделник- 15 юли 2019 г. по ул."Симеон Велики" ще се полага асфалт.
Молим гражданите и гостите на града да ни извинят за причиненото неудобство и да спазват забраните за движение.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6507