gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 05 юли 2019 г.


Община Силистра съобщава, че от 8 юли 2019 година временно се прекратява приема на заявления за ползване на услугата Обществена трапезария, разкрита по ОП за Храни и/или основно материално подпомагане, финансирани от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, по Операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд 2016-2020", поради запълване на капацитета, наличието на резервни потребители и наближаващия краен срок за изпълнение на дейностите по проекта – 31.12.2019 г.
При необходимост от набиране на нови потребители за запълване на капацитета или за резерви, ще се обяви нов прием.
Екип на проекта


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6515