gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ФОТОИЗЛОЖБА НА ЛУИЗА НИКОЛОВА И ДОНКА БОРИСОВА ОТ ФОТОШКОЛА "ИВАНОВ" В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ"


picture

Публикувано на 09 юли 2019 г.


Една фотографска снимка може да бъде истинско художествено произведение на изкуството, предава настроения и чувства, подчертава характери или изобразява картини със силен заряд, които доставят естетическа наслада на зрителя. Естетическите качества на един фотопродукт, неговото емоционално въздействие и познавателна стойност са огромни, а когато това е направено с умение и със спазване на основните правила за композиция и пропорция, фотографията е изкуство с висока художествена и естетическа стойност.
В това се убедиха гостите на поредната фотографска изложба в Регионална библиотека „Партений Павлович”, които се насладиха на художественото майсторство на Луиза Николова и Донка Борисова от Майсторския клас на маестро Илия Иванов. В продължение на една година двете момичета са усвоявали фотографските „тайни” и умения, за да „избухнат” в танц от цветове и техники, и с таланта си да сътворят една магическа реалност, уловена от първо от сърцето, а след това и от фотообектива!
На откриването на изложбата на 8 юли, г-жа Даниела Недялкова – директор на Библиотеката, поздрави маестро Иванов и талантливите му възпитанички за художественото изящество, въплътено във фотоси. Г-жа Цветана Игнатова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Силистра, приветства културната проява и поднесе на авторките и на техния ментор подаръци от името на д-р Найденов – кмет на Община Силистра.
Маестро Илия Иванов, за изложбата: „Една интересна изложба в камерен формат със сюжети от няколко жанра, но добре подредена, качествено експонирана и много добре идейно-смислово композирана, с богати елементи от природа, натюрморт, портрет, експеримент и фоторазказ на две млади, но много интересни фотографки - Луиза Николова и Донка Борисова!”
Почитателите на фотографското изкуство могат да се насладят на творбите, които са позиционирани в изложбеното фоайе на Регионална библиотека - на първи етаж, до края на месец юли.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6521
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6521